لیفتراک شیشه ای پیوست های هیدرولیک

لیفتراک شیشه ای پیوست های هیدرولیک

کاربرد این دستگیره شیشه ای از دهانه 1900 میلی متر تا 2610 میلی متر برخوردار بوده و در سطح ایمنی III با وزن خالص 360kg و ظرفیت بارگیری 2500kg ، مناسب برای اتصال در لیفتراک های 3-4.5t است. یکپارچه سازی عملکردهای بستن و ...
بیشتر بخوانید