بیل مواد Forklift

بیل مواد Forklift

کاربرد بیل مواد را می توان برای فولاد استفاده کرد و شرکت ذوب آلومینیوم می تواند به دوربرد و محیطی با درجه حرارت بالا از عملیات امنیتی دست یابد. سیستم هیدرولیک: موتور هیدرولیک با محصولات مشهور خارجی شرکت؛ مهرهای چرخشی مانیفولد در محصولات این شرکت وارد می شوند ...
بیشتر بخوانید